Ռեսուրսներ

Մայրենի

Այբբենարան 1. Անահիտ Արնաուդյան և ուրիշներ

Ընթերցարան 1. Մարիետ Սիմոնյան, Աիդա Պետրոսյան

Լիլիթ 1. Աիդա Պետրոսյան

Մատենիկ 1, 2, 3 . Աիդա Պետրոսյան, Մարիետ Սիմոնյան 

Հայոց լեզու 2 , Մարիետ Սիմոնյան

 

2-րդ դասարանի_ընթերցանության նյութեր (ցանկ)

 

Մաթեմատիկա

Թվաբանություն 1. Անահիտ Արնաուդյան, Գևորգ Հակոբյան

 

 

Տանը և դպրոցում 1, 2 . Գայանե Բեդիրյան, Անահիտ Արնաուդյան

Մաթեմատիկա 2 . Սոկրատ Մկրտչյան և ուրիշներ

 

 

Ես և շրջակա աշխարհը

Ես և շրջակա աշխարհը 2. Ա. Հովսեփյան և ուրիշներ 

Ես և շրջակա աշխարհը 2. Ն. Թորոսյան, Լ. Ալեքսանյան

 

Կայքեր

mocak.am

heqiat.am

Խաղեր

Բազմապատկման աղյուսակ

Բազմապատկման աղյուսակ