Կարդում ենք Աղայան

Նպատակը՝ Բանավոր և գրավոր խոսքի, վերլուծական-քննադատական մտքի, ստեղծագործական երևակայության զարգացում Ղ. Աղայանի ստեղծագործությունների միջոցով

Խնդիրները, գործունեությունը

1.Սովորողները կկարդան Ղ. Աղայանի հեքիաթները, տարբեր եղանակներով կներկայացնեն  կարդացածը:

 • Արևի հրամանը
 • Արևի ճառագայթները
 • Ծառերի գանգատը
 1. Հեղինակային նկարազարդումներով էլեկտրոնային գիրք
 2. Աուդիոգիրք
 3. Ռադիոթատրոն
 4. Ստվերային, տիկնիկային թատրոն
 5. Ընտանեկան թատրոն
 6. Ընտանեկան ընթերցում

2. Հեքիաթը կձևափոխեն ռոդարիական հնարքներով

 1. Նոր վերնագիր
 2. Նոր ավարտ
 3. Նոր հերոսներ
 4. Հեքիաթների խառնաշփոթ

3. Կվերհիշեն անցած բանաստեղծությունները, կսովորեն նոր բանաստեղծություններ

 • Ատամը փոխած
 • Առավոտը գյուղում

4. Կնկարեն հեքիաթների  պատմություն-նկարը, դրվագ-նկարը:

5. Կհորինեն պատմություններ. խմբով և մենակ, կնկարեն իրենց պատմությունները, կստեղծեն նկարազարդ գրքույկ. թղթային և էլեկտրոնային

Աշխատանքների ամփոփումը՝ բլոգում.

1.Ֆոտոշարքեր (լուսանկարներ,նկարներ)

2.Ռադիլուրեր

3.Տեսանյութեր